Kandideerin Riigikogu valimistel Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna ringkonnas.

Lisaks valimistel minu poolt hääletamisele ja kõigile sõpradele-sugulastele soovitamisele, saad mind toetada ka tehes annetuse minu kampaaniale. Iga annetus aitab mul oma ideid tutvustada veelgi enamatele inimestele.

Vali annetuse summa: 

5€10€25€50€Muu summa


Annetuste vastuvõtmise kord

Annetuste vastuvõtmisel lähtutakse erakonnaseaduses kehtestatud tingimustest, nõuetest ja piirangutest. Annetusi saavad vabatahtlikult ja oma vara arvelt teha Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilised isikud. Annetuseks mõeldud ülekanne erakonna arvelduskontole peab sisaldama selgituse lahtris sõna „annetus” või „toetus“.

Vastavalt Erakonnaseadusele avaldatakse kõikide annetajate andmed Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni kodulehel, lisainfot vaata ERJK lehelt. Lisainfot saab erakonna kontorist telefonil 5341 7303 või e-mailit kantselei@sotsid.ee.