Olen Tallinna ettevõtluse abilinnapea ja sotsiaaldemokraat.

Möödunud aastaga oleme Tallinnas teinud mitmeid julgeid samme suurte muutuste suunal ning seda vaatamata väljakutseid pakkuvatele aegadele. Minu töövaldkonda kuuluvad ettevõtlus, innovatsioon, turism ja ringmajandus.

Ettevõtjatel peab olema Tallinna linnas hea toimetada, asjaajamine kiire ning linn peab ettevõtjate rõõme ja muresid kuulama, et omalt poolt pakkuda võimalusi ja lahendusi. Seda muidugi selleks, et linlastel oleks head ja aina paremini tasustatud töökohad.

Juba sel aastal oleme linnavalitsuses astunud julgeid samme suurte muutuste suunal:
  • Tõstsime märkimisväärselt palkasid haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajatel.

  • Filmilinnaku rajamine saab alguse loodetavasti juba 2023. aastal.

  • Pakume senisest enam ettevõtjatele võimalust testida innovaatilisi ideid linnapildis.

  • Alustame kolme uue trammiliini rajamist.

  • Ehitame lähiaastatel välja rattateede põhivõrgu linnakeskmes.Linnavalitsuses tehtud ja töös

Meie inimesed

Ettevõtlusvaldkonna abilinnapeana näen iga päev, kuidas energiakriis ja hinnatõus Tallinna inimesi mõjutavad. Ja kuna meie inimesed on meie suurim väärtus, tõstsime palkasid paljudel olulistel töötajatel: lasteaiaõpetajatel ja õpetajate abidel, huvikoolide õpetajatel, kultuuri-, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöötajatel ning paljudel teistel linnaelanikele olulisi teenuseid osutavatel töötajatel. Leevendamaks juba niigi tugevat survet Tallinna lapsevanemate rahakotile, külmutasime lasteaia kohatasu. Andmaks muutustele hoogu, on minu eestvedamisel sel aastal loodud rattaostu toetus koolilastele.

Loe lisaks:

Linnaruum

Sotsiaaldemokraadid seisavad inimsõbralikuma linnaruumi eest. Järgmiste aastate jooksul arendab Tallinn välja rattateede põhivõrgu linna keskmes ning asub rajama kolme uut trammiliini. Nii tekivad päriselt mugavad alternatiivid auto kasutamisele, mis omakorda teeb linnaruumi kõigile paremaks.

Loe lisaks:

Ettevõtlus

Nii nagu iga linnaelaniku jaoks on olulised hea keskkond, mugav ja turvaline linnaruum ning linna pakutavate teenuste kättesaadavus, on samad väärtused olulised heade töötajate ja ettevõtete siia toomiseks ja siin hoidmiseks.

Ettevõtluse, innovatsiooni ja veidi kaugemalt ka turismi koha pealt on eriti oluline Tallinna Filmilinnaku ehitamise alustamine niipea kui võimalik. Filmilinnak looks töökohti ja uusi võimalusi meie filmiprofessionaalidele. Töötan selle nimel, et asuksime juba 2023. aasta suvel linnakut Paljassaarde ehitama.

Panustame linnana jõuliselt ettevõtluse tugisüsteemidesse, anname hoogu ettevõtlust arendavatele algatustele ja pakume senisest enam just ettevõtjatele endile võimalust testida innovaatilisi ideid linnapildis. Sest tulevik sünnib Tallinnas.

Loe lisaks:

Turism

Keerulises olukorras turismisektor saab linnalt tuge sihtkohaturunduses. Koostöös EASiga aitame kaasa, et turistid leiaks Tallinna kaardilt üles ja sooviksid siia tulla. Peame vanalinna ümber mõtestama kohaks, kuhu sooviks senisest enam tulla ka kohalik aega veetma. Jõuluturg saab sel aastal värskendust ja pakub mitmekesisemat kultuuriprogrammi kogu perele.

Järgmisest aastast aitab turismil tuult tiibadesse saada ning stabiilsust luua rahvusvaheliste konverentside toetamise meede, mis loodetavasti toob linna senisest enam külastajaid ja on sektorile abiks turismi madalhooajal.

Loe lisaks:

Kestlik Tallinn

Vaid valdkondade koostöös muudame Tallinna senisest keskkonnasõbralikumaks. On innustav, et rohepöörde eesmärgid on Tallinna linna eelarves läbivalt olulisel kohal. Esmakordselt saavad korteriühistud toetust päikesepaneelide soetamiseks ja rattamajade rajamiseks.

Keskkonnasäästlikud valikud peavad olema inimestele mugavad ja kodu lähedal – seetõttu lisame pakendipunkte üle kogu linna. Sel aastal on jäätmejaamad olnud avatud iga päev, katsetasime erinevaid jäätmete tasuta ära andmise viise, mis on juba linnaelanike poolt hästi vastu võetud. Need on vaid osad meetmetest, millega teeme keskkonnasäästlikud valikud linnaelanikele lihtsamaks ja kättesaadavamaks.

Loe lisaks:


Kaasaegne, mugav ja kõigi inimestega arvestav Tallinn, kus ettevõtlus edeneb jõudsalt ning loob linlastele häid töökohti, ongi see, mille nimel töötan.  

See kõik on alles algus. Tallinn muutub. Kui Teil on linnaelu paremaks muutvaid ideid, kirjutage mulle: tallinn@joosepvimm.ee


Joosep Vimm
Tallinna abilinnapea