Toimetulek on julgeolek!

Olen Tallinna ettevõtluse abilinnapea ja sotsiaaldemokraat. Kandideerin Riigikogu valimistel Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna ringkonnas.

Minu jaoks on oluline, et looksime õiglast ja turvalist ühiskonda. Õnnelikud ja motiveeritud inimesed on meie kõige väärtuslikum ressurss. Eesti majandusel läheb nii hästi nagu läheb meie inimestel. Hea haridus ja võrdsed võimalused laovad vundamendi kogu riigi edule. Sest toimetulek on julgeolek.

Parem palk

Iga töö eest peab saama õiglast tasu. Sissetulekust sõltub, kuidas meie inimesed tulevad toime ka praeguse suure hinnatõusuga. Möödas on need ajad, kus Eesti majanduse müügiartikkel oli odav tööjõud. Õpetajate, päästjate, politseinike, kultuuritöötajate töö peab olema tasustatud väärika palgaga. Oluline on, et kõrgemate ja madalamate palkade vahe väheneks - miinimumpalk tuleb tõsta 1200 euroni.

Võrdsed võimalused

Inimesed on meie suurim väärtus. Peame ühiskonnana võrdsed võimalused tagama kõigile. Samamoodi peab igaühel olema võimalus eneseteostuseks ja õnneks. Paljude inimeste jaoks peitub õnn perekonnas - seisan abieluvõrdsuse eest, sest riik peab kõiki oma inimesi hoidma.

Üleminek taastuvenergiale

Meil pole enam aega keskkonda hooletult suhtuda. Igaüks meist saab anda oma väikese panuse, et prügi oleks vähem, õhk oleks puhtam ja et Eesti rikkalik loodus ei oleks tulevikus vaid miski, mida härdunult meenutada. Vastutust ei saa panna aga ainult üksikisikute kanda. Eesti peab võimalikult kiiresti üle minema taastuvenergiale. 2030. aastaks toodame nii palju energiat taastuvatest allikatest, kui ise kulutame.

Palun toeta mind Riigikogu valimistel Haaberstis, Kristiines ja Põhja-Tallinnas.
Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil. Eel- ja e-hääletamine 27. veebruarist 4. märtsini.


TOETA KAMPAANIAT

Lisaks valimistel minu poolt hääletamisele ja kõigile sõpradele-sugulastele soovitamisele, saad mind toetada ka tehes annetuse minu kampaaniale. Iga annetus aitab mul oma ideid tutvustada veelgi enamatele inimestele.

Vali annetuse summa:

5€10€25€50€Muu summa

Annetuste vastuvõtmise kord

Annetuste vastuvõtmisel lähtutakse erakonnaseaduses kehtestatud tingimustest, nõuetest ja piirangutest. Annetusi saavad vabatahtlikult ja oma vara arvelt teha Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilised isikud. Annetuseks mõeldud ülekanne erakonna arvelduskontole peab sisaldama selgituse lahtris sõna „annetus” või „toetus“.

Vastavalt Erakonnaseadusele avaldatakse kõikide annetajate andmed Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni kodulehel, lisainfot vaata ERJK lehelt. Lisainfot saab erakonna kontorist telefonil 5341 7303 või e-mailit kantselei@sotsid.ee.