Olen Tallinna ettevõtluse abilinnapea ja sotsiaaldemokraat. Ettevõtjatel peab olema Tallinna linnas hea toimetada, asjaajamine kiire ning linn peab ettevõtjate rõõme ja muresid kuulama, et omalt poolt pakkuda võimalusi ja lahendusi. Seda muidugi selleks, et linlastel oleks head ja aina paremini tasustatud töökohad. Minu töövaldkonda kuuluvad ettevõtlus, innovatsioon, turism ja ringmajandus.

Nii nagu iga linnaelaniku jaoks on olulised hea keskkond, mugav ja turvaline linnaruum ning linna pakutavate teenuste kättesaadavus, on samad väärtused olulised heade töötajate ja ettevõtete siia toomiseks ja siin hoidmiseks. Selleks katsetame Tallinnas ka innovaatilisi lahendusi, mida ettevõtjad muidu omal käel võib-olla läbi ei prooviks. Nii saab linn areneda ja ajaga kaasas käia ning olla muutuste eestvedaja. Toetame 2022. aastal linnas kümmet innovatsiooniprojekti, panustame Tallinna uue loome- ja ringmajanduskeskuse rajamisse ning toetame ettevõtlusvaldkonnale oluliste ürituste toimumist, mis aitavad kaasa ka linna tuntusele.

Ettevõtluse, innovatsiooni ja veidi kaugemalt ka turismi koha pealt on eriti oluline Tallinna Filmilinnaku ehitamise alustamiseks parima lahenduse leidmine. Selline suur stuudiokompleks on abiks kohalikele filmitegijatele, aga toob siia kindlasti ka kaugemaid tegijaid.

Keerulises olukorras turismisektor saab linnalt tuge sihtkohaturunduses. Koostöös EASiga aitame kaasa, et turistid leiaks Tallinna kaardilt üles ja sooviks siia tulla. Peame vanalinna ümber mõtestama kohaks, kuhu sooviks senisest enam tulla ka kohalik aega veetma ning kus enamus ettevõtjad pole keskendunud pelgalt kruiisituristile.

Samuti on oluline rohepööre, mis on võimalik vaid valdkondade koostöös. On innustav, et rohepöörde eesmärgid on Tallinna linna eelarves läbivalt olulisel kohal. Keskkonnasäästlikud valikud peavad olema inimestele mugavad ja kodu lähedal – seetõttu lisame pakendipunkte üle kogu linna ning rajame ühe uue loome- ja ringmajanduskeskuse ning jäätmejaama ja ringmaja. 2022. aasta jooksul hakkavad Tallinna jäätmejaamad olema avatud iga päev, lisaks katsetame erinevaid jäätmete tasuta ära andmise viise. Need on vaid osad meetmetest, millega teeme keskkonnasäästlikud valikud linnaelanikele lihtsamaks ja kättesaadavamaks.

Kaasaegne, mugav ja kõigi inimestega arvestav Tallinn, kus ettevõtlus edeneb jõudsalt ning loob linlastele häid töökohti, ongi see, mille nimel töötan.